Gepubliceerd op:

21 februari 2014

Bussemaker en Van Rijn bezoeken kunstprojecten voor ouderen


Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS brengen op 18 maart een werkbezoek aan Rotterdam, waar zij kennismaken met onder meer het kunstatelier van Humanitas en een theaterwerkplaats voor ouderen. De bewindslieden ondertekenden vorig jaar samen met publieke en private partijen het Convenant Ouderen en Cultuur, dat cultuurparticipatie door ouderen stimuleert. Dit vormde de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst waarvoor publieke en private fondsen circa 4 miljoen euro beschikbaar stellen. Lang Leve Kunst is een initiatief van het Fonds voor CultuurparticipatieFonds Sluyterman van LooLandelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)Stichting RCOAK en het VSBfonds.