Gepubliceerd op:

19 februari 2014

Belangrijke wijziging voorwaarde Werkbijdrage Bewezen Talent


Met ingang van 10 februari 2014 is de periode dat een kunstenaar werkzaam moet zijn om een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) aan te kunnen vragen verlaagd naar 6 jaar. Tot die tijd bedroeg deze periode 8 jaar. Het Mondriaan Fonds heeft voor deze verruiming gekozen om het gat tussen de periode waarin een kunstenaar een Werkbijdrage Jong Talent kan aanvragen en in aanmerking voor een WBT komt te verkleinen. In de praktijk blijkt dit voor veel kunstenaars een lastig te overbruggen periode. Door de aanpassing denkt het Mondriaan Fonds te kunnen investeren in een groep talentvolle kunstenaars die anders buiten de boot valt.

Kijk hier voor de wijziging die het Mondriaan Fonds eerder dit jaar doorvoerde met betrekking tot de verruiming van de eigen bijdrage.