Gepubliceerd op:

12 februari 2014

Fonds Podiumkunsten presenteert Programma ‘Fast Forward’


Mark Yeoman, intendant Programma Fast Forward, Fonds Podiumkunsten

Op 1 januari is het Programma ‘Fast Forward: talent in internationale context’ van het Fonds Podiumkunsten in werking getreden. In het kader van dit programma zal het Fonds talentvolle makers de gelegenheid bieden een periode onder de vleugels van een buitenlandse gastheer te werken. Het programma heeft een looptijd van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Naar verwachting zullen tussen de 12 à 15 makers in die periode in het buitenland een voorstelling of concert kunnen maken ondersteund door Fast Forward. De minister van Cultuur stelt hiervoor 1,1 miljoen euro beschikbaar.

‘Fast Forward’ komt voort uit de visiebrief van minister Bussemaker, Cultuur beweegt. In deze brief vraagt de minister de cultuurfondsen een programma te ontwikkelen dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context. Ieder van de cultuurfondsen geeft op eigen wijze invulling aan dit programma. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een programma gekozen dat verbindingen legt tussen talentvolle makers en interessante buitenlandse partijen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gerenommeerde buitenlandse gezelschappen of om belangrijke podia of festivals. Niet alleen krijgen de deelnemers aan het programma de gelegenheid onder de vleugels van de buitenlandse gastheer aan een concreet project te werken, ook kunnen zij zich met het eindresultaat presenteren op internationale podia. Op deze manier krijgen makers de kans een grote stap in hun ontwikkeling te zetten.

Het programma wordt nader ingevuld door een intendant. Het Fonds Podiumkunsten heeft Mark Yeoman benoemd tot intendant van het programma Fast Forward. Yeoman gaat, samen met een nog aan te wijzen groep verkenners, podiumkunstenaars koppelen aan een buitenlandse producent, gezelschap, podium of festival.

 

Voor meer informatie over dit programma bekijkt u de site van Fonds Podiumkunsten.