Gepubliceerd op:

7 februari 2014

Toespraak minister Bussemaker opening Prospects & Concepts


Pavel Prokopchik, from the series Goldengate, 2013

Op woensdag 5 februari opende minister Bussemaker de expositie Prospects & Concepts van het Mondriaan Fonds tijdens Art Rotterdam. Hierin spreekt minister Bussemaker over de brug tussen kunst en de maatschappij.

“Aan de ene kant moet een kunstwerk een intrinsieke waarde hebben; het werk moet als het ware op eigen benen kunnen staan. Aan de andere kant ligt het bestaansrecht van kunstenaars en culturele instellingen juist niet in afzondering. Die ligt in de verbinding met de samenleving.
Maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie- en voedselvoorziening, krimp of vergrijzing worden steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken groeit het belang van creativiteit en innovatie. Kunstenaars spelen wat mij betreft daarin een belangrijke rol. Als aanjagers van nieuwe ideeën, als bron van inspiratie en als uitvinders.”

De gehele toespraak die van de minister tijdens de opening is te lezen op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen