Gepubliceerd op:

30 januari 2014

Gemeenten bezuinigen wel maar nemen Cultuur serieus | Onderzoek Berenschot


Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot in het kader van het Gemeentelijk Cultuurcongres van Kunsten ’92 op donderdag 30 januari. Gemeenten werd gevraagd naar hun verwachtingen voor cultuur in de komende collegeakkoorden. 57 van de 65 gemeenten die meewerkten aan het onderzoek verwachten dat cultuur een plek krijgt in de collegeakkoorden, en dat geldt voor vrijwel alle  22 grootste gemeenten die meewerkten. Thema’s die een grote rol zullen spelen zijn cultuureducatie, cultureel ondernemerschap en de relatie met andere beleidsterreinen (zoals het sociale domein). Gemeenten lijken hiermee inhoudelijk gezien het rijkscultuurbeleid te volgen.

Bekijk hier het gehele rapport.