Gepubliceerd op:

29 januari 2014

Ontzamelbeleid gemeente Rotterdam


De opbrengst van de verkoop van collectiestukken van de gemeente Rotterdam komt  ten goede aan de inhoudelijke kwaliteit van de gemeentelijke collectie en aan het behoud en de toegankelijkheid ervan. Museumrenovatie of nieuwbouw valt daar nadrukkelijk niet onder. Dat besloot de gemeenteraad van de stad naar aanleiding van een voorstel van het college.

De gemeenteraad ging ook akkoord met het voorstel de opbrengsten in een bestemmingsreserve onder te brengen, die niet automatisch vrijvalt als binnen drie jaar hieraan niets is toegevoegd of onttrokken. Daarnaast staat duidelijk beschreven dat musea enkel kunnen ontzamelen op inhoudelijke gronden die vastliggen in hun collectiebeleidsplannen.