Gepubliceerd op:

16 januari 2014

Zojuist binnengekomen: Manifest Voor Europa Door Cultuur


Kunsten ’92 doet een oproep aan kandidaten voor de Europese verkiezingen 2014: “Kunst en cultuur horen thuis in het hart van het Europese beleid, zet het hoog op de Europese agenda”. Op Eurosonic Noorderslag presenteerde Jet de Ranitz het manifest “Voor Europa Door Cultuur”, gevolgd door een gesprek met Robbert Baruch (Buma Stemra) onder leiding van Marjolein Cremer (European Cultural Foundation).

Europa kan niet zonder cultuur
Een goed functionerende en innovatieve cultuursector kan niet bestaan zonder een vooruitstrevend Europees beleid. Bij grote vraagstukken die in Europa spelen, zoals werkeloosheid en een daadwerkelijk representatieve democratie, moeten kunst en cultuur een belangrijkere rol gaan spelen. Daarom willen de initiatiefnemers van “Voor Europa Door Cultuur” drie thema’s in het politieke debat halen die voor de toekomst van Nederland en Europa van groot belang zijn: Talentontwikkeling, Creatieve industrie en Ondernemerschap en Een open democratie.

Kunstenaars onmisbare drijvende kracht, ook voor politiek
Jet de Ranitz illustreert de rol van kunst in Europese beleidsvorming met een concreet voorbeeld: “De succesvolle keuze van Eurocommissaris Neelie Kroes om kunstenaars bij het formuleren van de Europese Digitale Agenda te betrekken verdient navolging. Kunstenaars zijn vaak de drijvende kracht in creatieve en maatschappelijke innovatie en daarmee het versterken van de gemeenschap, of dat nu lokaal, landelijk of Europees is.”

“Voor Europa Door Cultuur” is een initiatief van European Cultural Foundation (ECF) in samenwerking met Kunsten ’92, Federatie Cultuur, Federatie Dutch Creative Industries, Buma Stemra, Buma Cultuur en European Alternatives.