Gepubliceerd op:

10 januari 2014

Wijziging in opzet en datum voordrachten Prix de Rome architectuur


Naar aanleiding van de lancering van de Prix de Rome architectuur 2014 heeft het Mondriaan Fonds veel positieve reacties gekregen. Er is echter ook enige onrust ontstaan over de gewijzigde systematiek van voordrachten via scouts.
Bij sommigen bestond de angst dat jonge talentvolle architecten de kans zou worden ontnomen om mee te dingen. Het Mondriaan Fonds heeft dit systeem juist opgezet om ook architecten die zichzelf niet als kandidaat opgeven de kans te geven voor een Prix de Rome te worden voorgedragen. Bij de Prix de Rome beeldende kunst 2013 werd bevestigd dat die vooronderstelling klopt. Hoewel het fonds gelooft in het voordrachtensysteem met scouts, wil het ook genereus zijn en jong talent een extra kans geven. Dit is immers het doel van de Prix de Rome.

Het Mondriaanfonds neemt de kritiek ter harte en legt aan de jury zowel de voordrachten van de scouts voor als de voordrachten door derden (waaronder ook eigen voordrachten). Deze moeten zijn voorzien van een motivering van maximaal 500 woorden.

Om iedereen gelijke kansen te geven, is de deadline voor de voordrachten door derden uitgesteld tot 17 januari 2014. Voordrachten kunnen worden gedaan via m.veenhuijzen@mondriaanfonds.nl