Gepubliceerd op:

20 december 2013

Kwaliteitsimpuls voor de culturele sector


Kunstenpand Hart van Zuid

De gemeenteraad heeft op 28 november jl. ingestemd met de verhoging van 216 miljoen euro voor gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. In de plannen voor Hart van Zuid is onder meer een kunstenpand opgenomen. Het Kunstenpand wordt het nieuwe huis van Theater Zuidplein en een grote bibliotheekvestiging. Verder omvat Hart van Zuid onder andere de renovatie van Ahoy en de bouw van een muziekhal.

Make-over De Doelen
In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de beschikbaarstelling van een krediet voor de aanpassing van de plint van De Doelen. In de plint, de begane grond aan de straatzijde, komt een brasserie met terras van de bekende Rotterdamse horecaondernemingen Dudok en Floor, met een open verbinding naar de foyers van de Doelen. De kassaruimte wordt omgetoverd in een DoelenShop waarin behalve tickets ook allerlei artikelen verkocht worden die met muziek en de programmering van de Doelen te maken hebben. De hal van de Grote Zaal wordt veranderd in de DoelenCampus, met een ruimte voor educatie, inleidingen, workshops, nagesprekken enz. Dit alles moet zorgen voor een opener, toegankelijker en sfeervoller gebouw. De investering van de Gemeente is volledig gedekt door nu al contractueel vastgelegde huurinkomsten. Naar verwachting start de verbouwing in de zomer 2014.