Gepubliceerd op:

20 december 2013

Indiendata subsidies januari en februari 2014


Er naderen weer sluitingsdata voor incidentele subsidieaanvragen: 1 januari Podiumkunsten en Letteren & Erfgoed, 1 februari Visuele Kunsten. Bij deze een overzicht van de aankomende sluitingsdata per discipline met datum waarop uw aanvraag ontvangen moet zijn:

Podiumkunsten
Binnen het cluster Podiumkunsten kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende categorieën: theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en muziek (pop, jazz, wereld, klassiek) en alle mengvormen. Subsidies worden verstrekt voor onder andere voorstellingen, concerten, festivals, locatieprojecten, compositieopdrachten en programmering van podia.
> Sluitingsdatum: 1 januari.

Letteren & Erfgoed
Projectorganisaties, schrijvers en uitgeverijen kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Een auteur kan subsidie aanvragen voor het schrijven van een roman of dichtbundel, of voor het beschrijven van een Rotterdams cultuurhistorisch onderwerp. Een uitgeverij kan aanspraak maken op subsidie voor de uitgave van een roman, dichtbundel of voor een publicatie op het gebied van Rotterdams cultureel erfgoed.
> Sluitingsdatum: 1 januari.

Visuele Kunsten
Architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en fotografie, vormgeving en mode, bewegend beeld en e-culture behoren tot deze discipline. De gemeente Rotterdam faciliteert collectieve voorzieningen ter ondersteuning van de ontwikkeling van individuele beoefenaars en bevordert manifestaties en projecten die de kunstbeoefening in de stad zichtbaar maken (o.a. tentoonstelling, congres, filmfestival).
> Sluitingsdatum: 1 februari.

Let op: de activiteit waarvoor een subsidieverzoek wordt ingediend, mag niet eerder plaatsvinden dan 8 weken na de sluitingsdatum van de betreffende subsidieronde.

Aanvullende informatie
De gemeente Rotterdam stelt naast structurele (cultuurplan)subsidies ook incidentele subsidies beschikbaar voor kunst en cultuur. Bekijk de pagina www.rotterdam.nl/incidentelesubsidies voor meer informatie over en het doen van aanvragen van subsidies.