Gepubliceerd op:

20 december 2013

Bestuurlijk kader cultuur en onderwijs ondertekend


In het bestuurlijk kader spreken de ondertekenaars de intentie uit in samenwerking een kwaliteitsimpuls te geven aan cultuureducatie in het primair onderwijs. De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondertekenden samen met de voorzitter van de PO-raad en wethouders en gedeputeerden voor Cultuur en voor Onderwijs van diverse gemeenten en provincies op 16 december het bestuurlijk kader voor cultuur en onderwijs. Hierbij staat de gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen centraal.

Afspraak
De ondertekenaars zullen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bevorderen dat zo veel mogelijk lokale overeenkomsten Cultuur en Onderwijs worden gesloten tussen schoolbesturen en hun scholen, culturele instellingen en gemeenten. Ook Rotterdam heeft het bestuurlijk kader ondertekend.