Gepubliceerd op:

29 november 2013

Extra geld voor musea die samenwerken


© epa. Het Rijksmuseum

Musea kunnen bij het Mondriaan Fonds extra geld aanvragen voor de financiering van bijzondere vormen van samenwerking. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor €8 miljoen beschikbaar.

Regeling Samenwerking Musea
Minister Bussemaker kondigde de extra investering voor samenwerking tussen musea aan in haar brief ‘Samen werken, samen sterker’ van 10 juni 2013.  Zij reageerde hiermee op het advies van de Raad voor Cultuur en het advies van de Commissie Asscher-Vonk die allebei het belang van samenwerking onderstrepen.  ‘Door meer en anders samen te werken en het onderling uitlenen van collecties kunnen musea ondernemender worden en nieuw publiek voor hun collecties interesseren,’ aldus minister Bussemaker.

Het Mondriaan Fonds heeft vervolgens de regeling ‘Samenwerking Musea’ ontwikkeld, waarbinnen musea hun aanvraag kunnen indienen. Musea kunnen hiervoor andere (internationale) musea als samenwerkingspartner zoeken, maar ze kunnen ook verbindingen aangaan met andere maatschappelijke partijen, zoals kastelen, historische verenigingen, archieven, monumenten en natuurverenigingen.  Het gaat om initiatieven die het gangbare overstijgen, die de relatie tussen burgers en cultureel erfgoed versterken, een duurzaam karakter hebben en een voorbeeld zijn voor anderen.

Voor meer informatie over de regeling Samenwerking Musea: www.mondriaanfonds.nl.