Gepubliceerd op:

27 november 2013

Miljoenenomzet voor Rotterdamse letteren


Verzamelde Werken

De Rotterdamse letterensector heeft een omzet van tenminste twee miljoen euro en waarschijnlijk nog veel meer. De sector biedt werkgelegenheid aan enkele honderden mensen. Bovendien zijn er honderden vrijwilligers actief.

Dat blijkt uit een economisch sectoronderzoek waarvan de voorlopige resultaten vandaag naar buiten zijn gebracht door Verzamelde Werken, een nieuwe branchevereniging voor de Rotterdamse letteren. Het onderzoek is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit op initiatief van Verzamelde Werken. De studie krijgt een vervolg, waarbij omzet en werkgelegenheid naar verwacht nog een stuk hoger zullen uitvallen.

De literaire sector in Rotterdam groeit sterk. Er zijn tenminste dertig gevestigde schrijvers actief, dat wil zeggen schrijvers die twee of meer literaire werken hebben gepubliceerd bij erkende uitgevers. Dat kunnen romans, verhalen of dichtbundels zijn. Ook zijn er vele tientallen organisaties op letterengebied, uiteenlopend van internationaal bekende organisaties zoals Poetry International en landelijke organisaties als Passionate/Bulkboek tot lokale literaire verbanden in stad en wijk.

De vorige Dichter des Vaderlands, Ramsey Nasr, is afkomstig uit Rotterdam. Zijn huidige opvolger, Anne Vegter, woont in de Maasstad. Tal van Rotterdamse auteurs zijn met landelijke prijzen onderscheiden.

Opvallend aan de Rotterdamse letteren is dat subsidies slechts een kleine rol spelen. Het grootste deel van het inkomen wordt behaald uit commerciële activiteiten zoals festivals. Daarnaast zorgen vooral de particuliere fondsen regelmatig voor financiële steun.

De vereniging Verzamelde Werken is dit jaar opgericht om de letterensector in en rond Rotterdam duidelijker te profileren naar publiek en politiek. De vereniging heeft al contacten gelegd met het stadsbestuur en zal ook de politieke partijen benaderen. De vereniging heeft ook een website (www.letteren010.nl) in het leven geroepen met een literaire agenda en nieuws over de letteren in Rotterdam.

“We zijn het als vereniging roerend eens met de recente oproep van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan het stadsbestuur om te investeren in cultuur,” zegt voorzitter Feico Houweling van Verzamelde Werken. “De letterensector maakt deel uit van de Rotterdamse creatieve sector en zorgt voor omzet en werkgelegenheid. De talrijke evenementen op letterengebied maken de stad aantrekkelijker voor haar eigen inwoners, voor het bedrijfsleven en voor toeristen uit binnen- en buitenland.”