Gepubliceerd op:

22 november 2013

Directeurenoverleg publiceert pamflet ‘Het Belang’


‘Het Belang’ is het gezamenlijke pamflet van alle directeuren van Rotterdamse culturele instellingen (verenigd in het Directeurenoverleg) dat onlangs werd gepubliceerd.

Het Belang geeft aan wat de culturele sector voor de stad zou kunnen betekenen. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen willen de instellingen Rotterdamse bestuurders, beleidsmakers en burgers actief betrekken bij hun ideeën over de betekenis van kunst en cultuur voor onze stad.

Download hier Het Belang pamflet Directeurenoverleg

Voor meer informatie: rgerritsen@rrkc.nl