Gepubliceerd op:

5 november 2013

Cultuur in Beeld, publicatie Ministerie van OCW


Cultuur in Beeld 2013

Elk jaar geeft de publicatie ‘Cultuur in Beeld’ een overzicht van de omvang, kenmerken en bereik van de culturele sector, op basis van onderzoek, gegevens van het ministerie van OCW, de publieke cultuurfondsen, brancheorganisaties en gemeenten. Dit jaar wordt, naast een aantal inhoudelijke en economische ontwikkelingen, een beeld gegeven van de gevolgen voor de cultuursector van de economische crisis en de bezuinigingen.

Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de maatschappelijke waarde van cultuur, cultuureducatie en -participatie, de economische ontwikkelingen in de culturele sector en de prestaties van instellingen die subsidie ontvangen van het Rijk en de andere overheden. Download hier de publicatie Cultuur in Beeld.

Bij deze publicatie hoort de bijlage Cultuur in Cijfers, met meer specifieke gegevens over de instellingen in de Culturele Basisinfrastructuur en het Fonds Podiumkunsten.