Gepubliceerd op:

4 november 2013

Kamerbrief cultuurstelsel 2017 – 2020: prestaties worden beloond


Door meer en beter samen te werken met gemeenten en provincies en meer te sturen op aantoonbare resultaten van instellingen wil minister Bussemaker (Cultuur) de kwaliteit van het cultuurstelsel in Nederland verbeteren. Dat schrijft de minister in de kamerbrief Cultuurstelsel 2017 – 2020 aan de Tweede Kamer waarin ze voorstellen doet voor de nieuwe bekostigingsperiode voor de culturele basisinfrastructuur voor 2017-2020.

In de brief geeft minister Bussemaker aan dat ze op hoofdlijnen tevreden is over de inrichting van het huidige cultuurstelsel. Het onderscheid tussen de culturele basisinfrastructuur, met daarin instellingen die rechtstreeks door het rijk gefinancierd worden, en de financiering van instellingen door de cultuurfondsen is voor de betrokken partijen duidelijk. Volgens Bussemaker is er wel ruimte om de kwaliteit en de werking van het stelsel te verbeteren.  Dat kan door meer samenwerking tussen de overheden om zo de administratieve lasten van de instellingen te verlichten.

Minister Bussemaker wil bij de beoordeling van culturele  instellingen meer rekening houden met geleverde prestaties. “Bewezen prestaties bieden garanties voor de toekomst”,  vindt minister Bussemaker.

Bekijk hier de kamerbrief