Gepubliceerd op:

23 oktober 2013

Oproep Internationalisering Stimuleringsfonds Creatieve Industrie


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt € 75.000 beschikbaar voor het uitvoeren van internationale verkenningen. Het fonds roept ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers op om voorstellen in te dienen voor het verkennen van de mogelijkheden voor internationalisering van de beroepspraktijk.

De voorstellen moeten zijn gericht op het onderzoeken en inzichtelijk maken van kansen voor opdrachten, samenwerking, coproductie en/of cocreatie in specifieke landen, regio’s of bij bepaalde evenementen. De verkenningen beogen de buitenlandse vraag naar Nederlands ontwerp in kaart te brengen, evenals de thema’s en opgaven waarop de vraag is gericht: welk beeld bestaat er internationaal van het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie.

Tot 17 oktober 2013 kunnen voorstellen worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie.