Gepubliceerd op:

9 oktober 2013

U hoort van ons!


Er is de laatste maanden veel veranderd bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur/Rotterdamse Kunststichting. Net als bij tal van andere culturele organisaties moest er fors worden bezuinigd. Helaas moesten we afscheid nemen van De Unie in Debat, sinds 16 jaar de debatafdeling van de Raad.

Het Jaarverslag 2012 is gereed en met de recente benoeming van drie nieuwe Raadsleden en herbenoeming van de voorzitter van de Raad, gaan we afgeslankt én met grote ondernemingslust verder.
Adviseren blijft een belangrijke pijler van de Raad, gevraagd en ongevraagd, maar vooral in samenwerking met andere organisaties binnen en buiten Rotterdam. Daarnaast zijn versterken en verbinden van de cultuursector aan de stad en aan maatschappelijke, economische en culturele (inter)nationale ontwikkelingen, belangrijke werkterreinen waarop we ons de komende jaren zullen inzetten. Het gevraagde advies naar de meerwaarde van de cultuurscouts is deze week gepubliceerd. Lees hier het gehele advies.
Hier op de website, die overigens ook is vernieuwd, is inmiddels een internationale culturele agenda van Rotterdamse cultuurinstellingen opgenomen: In en uit Rotterdam. Zo wordt nog eens extra duidelijk hoe internationaal Rotterdam is en hoeveel Rotterdamse cultuur naar het buitenland wordt geëxporteerd. Daarnaast besteden we regelmatig aandacht aan het Nederland-Ruslandjaar, NLRF2013, en volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het EU-cultuurprogramma Creative Europe 2014-2020 op de voet. Ook richten we de komende maanden de blik op de politiek, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, in samenwerking met de landelijke organisatie Kunsten 92.
U hoort van ons! En laat ons vooral weten wat wij voor u en samen met u kunnen doen.

Inez Boogaarts, secretaris RRKC/ directeur RKS (rrkc@rrkc.nl)