Gepubliceerd op:

9 oktober 2013

Rijkspublicatie: museumbrief


In de museumbrief: samen werken, samen sterker beschrijft minister Bussemaker haar visie op het museumbestel en een aantal maatregelen die ze wil treffen voor het museale bestel: – de subsidie aan de rijksmusea wordt afhankelijker gemaakt van de resultaten, waarbij samenwerking, educatie en het bereiken van nieuw publiek belangrijke thema’s zijn;

  • in het kader van talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek komen er jaarlijks beurzen beschikbaar voor promovendi gebaseerd op een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de musea;
  • er komt een budget van € 2 miljoen op jaarbasis beschikbaar om samenwerking tussen de musea te stimuleren op het gebied van educatie, zichtbaarheid van de collectie, publieksbereik, wetenschap en het gebruik van digitale mogelijkheden;
  • in een Erfgoedwet wordt de bescherming van collecties van nationaal belang geregeld.

In de museumwereld is positief gereageerd op de brief. Bekijk hier de reacties van de museumverenigingen.