Gepubliceerd op:

9 oktober 2013

Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving


(C) Andrew Davidhazy, Rochester Institute of Technology

Op 10 juni publiceerde minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) haar visie op het toekomstig cultuurbeleid in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief gaat de minister vooral in op de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving en de rol van de overheid en beleid. Cultuuronderwijs neemt daarin een centrale plaats in: alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. De minister trekt daarnaast 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te handhaven.

Klik hier voor de brief ‘Cultuur beweegt: de betekenis van cultuur in een veranderende samenleving’.