De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Werkprogramma 13-16

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur moedigt de gemeente Rotterdam aan meer gebruik te maken van de potentie van kunst en cultuur. Ten behoeve van het vestigingsklimaat, het innovatief vermogen van de stad en bijvoorbeeld door Rotterdamse kunst en cultuur actief te betrekken bij formele representatie-bezoeken in binnen- en buitenland. Oók Rotterdamse bedrijven zouden zich nog meer bewust kunnen zijn van de mogelijkheden om te profiteren van de kracht van creativiteit en cultuur. De Raad weet zich hierin gesteund door VNO-NCW Rotterdam en de cultuursector.

De Raad richt zich op het zichtbaar maken van de waarde van de Rotterdamse kunst en cultuur én de positie van cultuur, als toegevoegde waarde voor de stad. De Raad verbindt, waar nodig, partijen met elkaar en maakt kansen zichtbaar. Dit schrijft hij in zijn werkprogramma 2013 – 2016: “Naar een stad die cultuur koestert”.

Het is voor het eerst dat de Raad zich via een afzonderlijk werkprogramma van zich laat horen. Het plan past in het voornemen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om zich breder te positioneren. Naast de primaire adviestaak richt de Raad zich ook meer op het verbinden en versterken van de culturele sector in de stad. Onder meer door het organiseren van expertmeetings en debatten, en samenwerking met partners in andere sectoren. Hieronder kunt u het werkprogramma doorbladeren.

1000_14_225_ReaderPrintbare versie van het werkprogramma 2013 – 2016