De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Raad

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

Kunst, cultuur en de stad
De Raad adviseert het college van B en W over kunst en cultuur in Rotterdam. Daarbij analyseert hij de sector in een brede context: zo vraagt de Raad niet alleen aandacht voor de samenwerking tussen instellingen, het aanbod in verschillende kunstdisciplines of het ondernemerschap in de sector, ook stimuleert de Raad de samenwerking met andere sectoren, zoals bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties, havenbedrijf en welzijnsorganisaties. De Raad betrekt in zijn analyses ontwikkelingen en trends in andere steden in Nederland en daarbuiten. Tot slot streeft de Raad naar versterking van de cultuursector en de verdere verbinding met de stedelijke, landelijke en internationale omgeving.

Van adviseren tot verbinden
De Raad draagt via advisering bij aan de voorbereiding en uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam. De Raad verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen. Het college van burgemeesters en wethouders vraagt de adviezen en brengt ze uit. De Raad agendeert bovendien aandachtspunten voor kunst en cultuur bij het college van B en W of de gemeenteraad en signaleert veranderingen in cultuurbeleid en relevante sociale, economische en internationale ontwikkelingen. Tot slot streeft de Raad naar versterking van de cultuursector en de verdere verbinding met de stedelijke, landelijke en internationale omgeving.

Tot slot streeft de Raad ernaar de cultuursector te verbinden en te versterken.

Advisering Cultuurplan
Het college van B en W vraagt de Raad één keer per vier jaar advies over het Cultuurplan: de toekenning van vierjarige cultuursubsidies in Rotterdam. De Raad adviseert daarmee over de essentie van het Rotterdamse cultuurbeleid.

Overige adviezen
Op basis van een werkprogramma adviseert de Raad gevraagd en ongevraagd over de culturele sector en over de synergie met de stad, maatschappij, economie en andere steden en landen. De Raad adviseert alleen tijdens de Cultuurplanprocedure over individuele instellingen. Voorafgaand aan of in navolging van een advies kan de Raad surveys, interviews, bijeenkomsten, debatten of kleine evenementen organiseren.

Geschiedenis
Het Rotterdamse college van B en W stelde in juli 2005 de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in als onafhankelijk adviesorgaan voor kunst en cultuur. De Raad kreeg de taak het college te adviseren over kunst en cultuur, debatten te organiseren en kwaliteitszorg bij Rotterdamse kunstinstellingen te bevorderen. In 2012 besloot het college de taken kwaliteitszorg en debat niet meer te financieren.

Samenstelling van de Raad
De Raad bestaat uit negen leden, inclusief voorzitter, en een adviserend lid. Voor de uitvoering van zijn werk heeft de Raad een ondersteunend Bureau.