De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Rotterdamse subsidies, fondsen en donaties

Hieronder vindt u een overzicht van overheidssubsidies en private fondsen in Rotterdam.

Sinds 2016 is de site ‘Rotterdamse Fondsen’  in de lucht. Op deze website vindt u een overzicht van charitatieve fondsen binnen de regio Rotterdam.

Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn, maar mogelijk ontbreken er in dit overzicht subsidies en fondsen. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mailt u ons op rrkc@rrkc.nl.

Gemeente Rotterdam

De afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam verstrekt de volgende verschillende subsidies: projectsubsidies, jaar- en tweejarige subsidies voor kunst en cultuur.

Het budget en beoordelingscommissies zijn onderverdeeld in drie groepen disciplines:

 • Letteren en erfgoedsubsidies. Project- en tweejarige subsidies voor auteurs, boekuitgaven en uitgevers.
 • Podiumkunsten. Project- en tweejarige subsidies voor theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en muziek (pop, jazz, wereld, klassiek).
 • Visuele kunsten. Project- en tweejarige subsidies voor architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en fotografie, vormgeving en mode, bewegend beeld en e-culture.

Ook bestaat er sinds 2015 het CityLab010-programma met een speciale afdeling Cultuur: https://www.citylab010.nl/themas/cultuur. Totale budget in 2015 is € 400.000,-.

Tot slot heeft de gemeente de verdeling van middelen gedelegeerd aan Rotterdam Festivals en het CBK.

 • Rotterdam Festivals. Praktische en financiële bijdrage aan culturele festivals in Rotterdam.
 • Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK).
  Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars. Richt zich expliciet op onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen.
  CBK Fonds Kwadraat: kunstenaars ingeschreven bij het CBK Rotterdam en Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een rentevrije lening. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk of een project. Andere partners waarmee Fonds Kwadraat samenwerkt zijn: Mondriaanfonds, Fotofonds FBHW, Stichting Doen en Bankgiro Loterijfonds.
  Regeling Investeringsbijdragen: Met de Regeling Investeringsbijdragen voor Rotterdamse kunstenaars wil het CBK Rotterdam een impuls geven aan het cultureel ondernemerschap van kunstenaars. Bestaande kunstenaarspraktijken kunnen zich mede daardoor optimaal ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroten.
 • De PopUnie Music Export Rotterdam. Een toursupport regeling voor Rotterdamse amateurbands, die dankzij financiële steun van de Gemeente Rotterdam tot stand is gekomen, met als doelstelling:
  • Promotie van de stad Rotterdam en haar muziekscene over de landsgrenzen.
  • Netwerken creëren door aanleg centrale database met contacten, waardoor de weg voor Europese optredens geplaveid wordt voor meer Rotterdamse acts.
  • Kennisoverdracht: o.a. middels tourverslagen op de Popunie site.
  • Deskundigheidsbevordering: o.a. door workshops over touren in het buitenland.

Fondsen en stichtingen

meer netwerk

Kennis, advies en onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur. Deze organisaties beschikken... meer

Partners/ samenwerking

Een sterke en dynamische culturele sector is een sector die goed samenwerkt. Met de verschillende partijen in het... meer

Versterken (financiering)

Op deze pagina vindt u een overzicht van regionale, nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.   Rotterdamse... meer