De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Nederlandse subsidies, fondsen en donaties

Hieronder vindt u een overzicht van overheidssubsidies en private fondsen in Nederland. Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn, maar mogelijk ontbreken er in dit overzicht subsidies en fondsen. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mailt u ons op rrkc@rrkc.nl.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt vierjarige subsidies aan landelijke culturele instellingen in het kader van de basisinfrastructuur.

Overzicht en uitleg subsidiemogelijkheden

Landelijke cultuurfondsen
De Nederlandse cultuurfondsen verstrekken in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) meerjarige subsidies, beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars en culturele instellingen.

 • Fonds Podiumkunsten. Voor podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater. Fonds Podiumkunsten heeft voor de voorbereiding van zijn beleid voor 2017-2020 een aantal rondetafelgesprekken met het veld georganiseerd in de periode september 2014 tot maart 2015. Met een viertal praat- en werksessies onderzocht het fonds samen met het veld hoe de toekomst van de podiumkunsten eruit komt te zien en wat de invloed is van een aantal maatschappelijke veranderingen. De sessies waren gecentreerd rond vier thema’s:
  ‘stilzitten of meedoen’ (veranderende wisselwerking tussen publiek, podia, festivals en makers);
  ‘komen en gaan’ (lokale impact met de wereld als werkterrein);
  ‘tijd & geld’ (o.a. flexibel versus structureel werken en organiseren);
  ‘goed beter best’ (kwaliteit en veranderingen kwaliteitsbegrip).
  Van alle sessies zijn verslagen gemaakt en in de vorm van een e-zines gebundeld onder naam ‘Fonds on Tour’. U kunt de E-zines hier vinden.
 • Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar lessen kunnen volgen op gebied van kunst en cultuur.
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, e-cultuur, games, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en videoclips.
 • Mondriaanfonds. Voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.
 • Nederlands Filmfonds. Voor filmproducties, -bijeenkomsten en -festivals.
 • Nederlands Letterenfonds. Voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals op het gebied van literatuur.
 • Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.
 • RVO Voor ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities.
 • Startpagina vermogensfondsen. Hier vindt u een (breed) overzicht van vermogensfondsen, cursussen, vakbladen en bureaus. Onder andere op het gebied van kunst en cultuur.

Particuliere fondsen, stichtingen en loterijen

 • VSBfonds. Voor culturele projecten die een groter of ander publieksbereik of verdieping van cultuurdeelname bevorderen.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor bijzondere grote en kleine culturele projecten waaruit bevlogenheid en talent spreekt.
 • Fonds-21. Fonds 21 richt zich op twee pijlers: ‘jongeren en maatschappij’ en ‘kunst en cultuur’. Belangrijke algemene criteria zijn: publieksbereik en toegankelijkheid.
 • Stichting DOEN. Voor initiatieven op het terrein van cultuur, cohesie en media.
 • BankGiro Loterij. Voor kunst, cultuur en erfgoed in Nederland.
 • Blockbusterfonds. Voor grote, multidisciplinaire culturele evenementen in Nederland met een zo groot mogelijk (inter)nationaal publieksbereik.
 • BNG Cultuurfonds. Voor culturele activiteiten die van betekenis zijn voor gemeenten en gemeentelijk beleid.
 • Turing Foundation. Voor tentoonstellingen van beeldende kunst, het live uitvoeren van klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie.
 • VandenEnde Foundation. Voor jonge, veelbelovende talenten in dans, theater, muziek, film en televisie.
 • Vereniging Rembrandt. Voor musea die een kunstwerk willen aankopen.
 • Nationaal Restauratiefonds: Voor het restaureren of onderhouden van monumenten.
 • Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds. Voor monumenten, orgels, culturele publicaties, collectieaankopen en uitmuntende culturele talenten.
 • Ammodo. Voor beeldende kunst en podiumkunst die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van of waardering voor kunst.
 • Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel. Voor onderzoek naar het bank- en effectenbedrijf en kleine projecten in kunst en cultuur.
 • Van Bijleveldstichting. Geeft steun aan professionals (toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde) tijdens het begin van hun loopbaan.

Crowdfunding

 • Voordekunst. Platform voor crowdfunding in de creatieve sector.
 • Crowdfunding010. Via (de Rotterdamse) Crowdfunding010 kun je campagne voeren voor jouw idee en je netwerk activeren.

Particuliere donaties

Op initiatief van de Rijksoverheid is in samenspraak met de cultuursector een campagne gestart om het geven aan cultuur onder de aandacht te brengen: “Cultuur, Daar Geef Je Om“. Op de website www.daargeefjeom.nl kunnen potentiële gevers en instellingen terecht voor informatie en campagnemateriaal.

meer netwerk

Kennis, advies en onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur. Deze organisaties beschikken... meer

Partners/ samenwerking

Een sterke en dynamische culturele sector is een sector die goed samenwerkt. Met de verschillende partijen in het... meer

Versterken (financiering)

Op deze pagina vindt u een overzicht van regionale, nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.   Rotterdamse... meer