De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Kennis, advies en onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur. Deze organisaties beschikken over zeer veel kennis en ervaring in en over de culturele sector.

Adviesraden overheid

 • Raad voor Cultuur. Het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.
 • Amsterdamse Kunstraad. Adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Amsterdam.
 • Cultuurnota adviescommissie Utrecht. Adviesorgaan voor de cultuurnota van de gemeente Utrecht.
 • Kunstraad Groningen. Adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente en provincie Groningen. Verstrekt ook zelf subsidies.
 • Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Verstrekt in opdracht van de gemeente Amsterdam subsidies voor cultuurparticipatie en professionele kunst om de ontwikkeling en diversiteit van kunst en cultuur in Amsterdam te bevorderen.

Kunst- en cultuurbeleid

 • Boekmanstichting. Landelijk studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.
 • Kunsten ’92. Belangenvereniging en lobby-organisatie voor kunst, cultuur en erfgoed.
 • VNG. Cultuur, kunst en kunstenaars – Beleid, wet- en regelgeving.
 • VNG. Databank van praktijkvoorbeelden gemeentelijk cultuurbeleid.

Internationalisering

 • DutchCulture. Centrum voor en kennis over internationale samenwerking in cultuur.
 • CVN. Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland, kennis over samenwering Vlaanderen-Nederland.
 • De Brakke Grond. Vlaams cultuurhuis in Amsterdam; kennis over Nederlands-Vlaamse samenwerking in cultuur.
 • Europa.nu. Cultuurbeleid binnen de Europese Unie. Informatie over welke Europese instanties zich op welke manier bezighouden met cultuurbeleid.
 • Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Cultuurhuis in Brussel; kennis over Vlaams-Nederlandse samenwerking.
 • Goethe-Institut Rotterdam. Kennis over culturele samenwerking en residenties Nederland-Duitsland.

Ondernemerschap en professionalisering

Creatieve Industrie

Cultuurparticipatie

Cultuureducatie 

Erfgoed en musea

Beeldende Kunst

Podia, podiumkunsten en muziek  

Literatuur

 • Rotterdams Letterenoverleg. Het Rotterdams letterenoverleg biedt actuele informatie over literaire activiteiten, initiatieven en ontwikkelingen in de Rotterdamse letterensector.
 • Verzamelde werken (Letteren010). Belangenorganisatie van de Rotterdamse letterensector.

Zorg en cultuur

 • Movisie Kunst in zorg en welzijn
 • Stichting Kunst in zorg Opgericht met de doelstelling om culturele interventies en kunst in de zorg te vermeerderen en zet zich in voor het realiseren van nieuwe kunstprojecten voor zorgvragers.
 • Lang leve kunst Organiseert projecten om de verbinding te leggen tussen de wereld van kunst & cultuur en de wereld van zorg & welzijn.

Transformatie, herbestemming en leegstand

 

meer netwerk

Partners/ samenwerking

Een sterke en dynamische culturele sector is een sector die goed samenwerkt. Met de verschillende partijen in het... meer

Versterken (financiering)

Op deze pagina vindt u een overzicht van regionale, nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.   Rotterdamse... meer