De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Binden

Een sterke cultuursector werkt goed samen. Niet alleen met elkaar, maar ook met het bedrijfsleven, het onderwijs, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. De Raad wil deze samenwerking zo goed mogelijk faciliteren en voert daarom regelmatig gesprekken met alle partijen die werken aan een sterke en cultureel diverse (binnen)stad. Met directies van culturele instellingen en de wethouder. Met deskundigen op het gebied van governance en bezoekers. Met scholen en gemeenteraadsleden. De Raad spiegelt al deze kennis en ervaringen aan landelijke en internationale ontwikkelingen en deelt dit vervolgens met zoveel mogelijk partners. Voor een sterke cultuursector en een sterk Rotterdams netwerk.

meer Binden

Kennis, advies en onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van adviesraden, studiecentra, kennisinstituten en belangenverenigingen voor kunst en cultuur. Deze organisaties beschikken... meer

Partners/ samenwerking

Een sterke en dynamische culturele sector is een sector die goed samenwerkt. Met de verschillende partijen in het... meer

Versterken (financiering)

Op deze pagina vindt u een overzicht van regionale, nationale en internationale financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.   Rotterdamse... meer