1. Kader, feiten en proces

1.1 Feiten en cijfers

  • 122 instellingen hebben een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van het Cultuurplan 2021-2024. 42 van de 122 instellingen zijn nieuwe aanvragers (34%). 80 instellingen worden al structureel gefinancierd door de gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017-2020.
  • Het door de gemeente beschikbaar gestelde budget voor het Cultuurplan 2021-2024 is € 81,7 miljoen, inclusief een bedrag van € 43,3 miljoen voor de Rotterdamse Culturele Basis (RCB). Het feitelijk te verdelen budget is € 38,4 miljoen.
  • De 122 instellingen hebben gezamenlijk € 103,4 miljoen aangevraagd. Bij een positieve beoordeling van alle aanvragen zou het financieringstekort € 21,7 miljoen zijn.
  • De instellingen in het huidige Cultuurplan vragen gezamenlijk ongeveer € 9.8 miljoen meer aan dan zij in de periode 2017-2020 ontvangen. De acht RCB-instellingen vragen samen € 4,7 miljoen extra aan. Door de 42 nieuwe aanvragers is ongeveer € 7.1 miljoen aangevraagd. Het kleinst aangevraagde bedrag is € 20.000 (Prinses Christina Concours). Het hoogst aangevraagde bedrag is € 10.732.000 (Museum Boijmans Van Beuningen).