Urban Bond Nederland

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 1.271.350
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Dans

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt negatief over de aanvraag van Urban Bond Nederland. De artistieke visie kan niet beoordeeld worden, omdat makers en dansers in het plan ontbreken. De Raad heeft op basis van het beleidsplan geen vertrouwen in de plannen die naar de Olympische Spelen 2024 toegeschreven lijken. Het verbreden van het onderwijs in Rotterdam en het implementeren van het vak urban culture in het curriculum hoort volgens de Raad niet thuis bij een Cultuurplanaanvraag.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van Urban Bond Nederland niet te honoreren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Urban Bond Nederland is opgericht op 13 mei 2011 en sinds 1 januari 2020 gevestigd in Rotterdam. Met onze leden hebben we grote ambities. De bond opereert op het snijvlak van kunst, cultuur en sport. Een van de disciplines die Urban Bond Nederland presenteert is breakdance. Dit wordt een officiële Olympische sport in 2024. Dat biedt enorme kansen. Om onze doelen te realiseren organiseren we elk jaar

1) Een Urban Expo voor 7.000 bezoekers.
In vier jaar tijd willen we groeien naar 15.000 bezoekers.
Dit evenement vond in het verleden in verschillende Nederlandse en buitenlandse steden plaats. We willen de Urban Expo een vaste, jaarlijkse plek in Rotterdam geven. Om dit te realiseren hebben we organisatorisch en financieel een steun nodig.
Onder meer door ons lid Bboyworld is de impact van deze Urban Expo via sociale media enorm. We zetten Rotterdam in the picture via onze leden bij honderden miljoenen mensen in de wereld.

2) Breakdance: we noemen het onderdeel apart, hoewel de finale van de breakdance battles een onderdeel is van de Urban Expo. Met voorrondes is dit onderdeel immers bijzonder omvangrijk. Breakdance heeft zoveel groeipotentieel, dat we van alles rond deze discipline, wellicht deels, ook los van de Urban Expo willen kunnen organiseren. Breakdance biedt enorme (Olympische) kansen.

De komende jaren werken we toe naar:
2022: Jeugd Olympische Spelen in Dakar. Bboyworld is contactpersoon in Rotterdam op breakdancegebied.
2024: In Parijs is breakdance voor het eerst een Olympische discipline.
2026: in de gemeente Rotterdam leeft de ambitie om de Jeugd Olympische Spelen van dat jaar te organiseren.
De kroon op alle inspanningen? De gouden Olympische medaille breakdance in 2024 om de nek van een Rotterdammer.

3) Voorrondes in aanloop naar de Urban Expo. Daar zullen zeker zo’n 2.500 bezoekers bij zijn. Het gaat hier om urban disciplines als art (graffiti, tatoeages, bodypaint, street art, pentekenen e.a.), hiphopdans, breakdance, rap, spoken word, panna, b-ball, freerunnnen, BMX, skateboarden, esport, inlineskaten en calisthenics.

4) Training en workshops aan docenten van het voortgezet (mbo)onderwijs. Doel is dat deze docenten de vakken urban schooling en urban sport kunnen geven als keuzevak of volledige opleiding.

Beoordeling van de aanvraag

Urban Bond Nederland is een vereniging die sinds kort in Rotterdam gevestigd is. Zij stelt zich ten doel cultuur te bevorderen met een ambitie die reikt tot de Olympische spelen in 2024. Uitgangspunt van Urban Bond vormt urban sport, zoals dans en andere urban gerelateerde activiteiten. De visie van de vereniging bestaat uit de overtuiging dat de mens op zoek is naar eigen expressievormen, zoals breakdance, graffiti, skate boarding, urban dance en eSport en dat deelname aan de educatieve projecten van Urban Bond beoefenaars daarvan kan helpen om de eigen kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Deze vorm van grassroot ondersteuning noemt Urban Bond belangrijk voor het ondernemerschap.

Artistieke kwaliteit
In het plan ontbreekt een visie en een beschrijving over kwaliteit van een eventuele maker, danser of organisatie die Urban Bond wil faciliteren. Een ander doel van Urban Bond is de educatie in Urban Sport & Art voor ondernemers, scholieren en mbo-docenten. Als langetermijnwens noemt de vereniging een opleiding Urban Culture. De Raad kan artistieke kwaliteitskenmerken als vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid niet beoordelen.

Positie culturele veld
Urban Bond heeft nog geen positie in het culturele veld; de organisatie is sinds 1 januari 2020 in Rotterdam gevestigd en heeft ook niet eerder activiteiten in Rotterdam gerealiseerd. De vereniging wil internationaal toewerken naar een aantal spraakmakende activiteiten in de komende Cultuurplanperiode met als kroon op het werk een Rotterdammer als Olympisch kampioen Breakdance in 2024. De Raad kan op basis van het plan en het ontbreken van een trackrecord in Rotterdam geen enkele inschatting maken over de haalbaarheid hiervan.

Cultureel aanbod
Het aanbod bestaat uit een jaarlijks te organiseren Urban Expo in Rotterdam waaraan voorrondes Urban Arts & Sport vooraf gaan. Breakdance battles nemen daarbij een bijzondere positie in. De plannen voor deze Expo blijven steken in een beschrijving van de geweldige impact van een expo voor Rotterdam en een wereldwijd bereik via sociale media. De Raad heeft op basis van het beleidsplan geen vertrouwen in de plannen die naar de Olympische Spelen 2024 toegeschreven lijken. Of die haalbaar zijn, is niet onderzocht. Dit geldt ook voor een samenhang met andere onderdelen of samenwerking met partners.
Urban Bond wil het onderwijs verrijken door het keuzevak urban culture in het curriculum van het mbo te implementeren. Hiertoe wil de vereniging ook docenten opleiden. Het bereik dat Urban Bond zich met educatie ten doel stelt, is erg klein. De Raad kan zich voorstellen dat dergelijke lessen zouden kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en passen bij de Rotterdamse identiteit. Maar een nieuw vak implementeren in het Rotterdamse onderwijs begint niet met een aanvraag voor een plaats in het Cultuurplan. De Raad adviseert Urban Bond eerst aansluiting te zoeken bij de bestaande infrastructuur.

Urban Bond is een vereniging met leden die geen contributie afdragen. Het plan beschrijft de bedrijfsvoering niet, maar geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven. Onder beheerlasten wordt een bedrag van € 0 voor personeel opgevoerd, met als reden dat Urban Bond kiest voor de rechtspositie van vereniging. De kantoorkosten daarentegen zijn met € 857.000 aanzienlijk en contrasteren met de huisvestingskosten van € 26.000. Enige uitleg over de opgevoerde kosten ontbreekt.

Fair Practice Code
In het plan ontbreekt een visie op de Fair Practice Code en fair pay.

Financieringsmix
Er is geen sprake van een financieringsmix. Alleen de subsidie van Rotterdam wordt genoemd en een sponsorbedrag van € 400.000. In het plan ontbreekt een uitleg op welke manier de organisatie denkt dit bedrag aan sponsoring te realiseren.

In het plan ontbreekt een visie op of een plan voor inclusiviteit.

Publiek
De omvang van het publiek op de Urban Expo groeit volgens Urban Bond van 7.000 in 2021 naar 15.000 in 2024. Een toelichting op deze groei – van de nullijn naar 15.000 – ontbreekt. Ook is er geen overzicht van de verwachte bezoekerssamenstelling.

Personeel
De vereniging heeft volgens de meerjarenbegroting geen personeel in dienst. De statuten vermelden echter een Bondsdirecteur en zelfs een plaatsvervanger.

Breakdance is in het Rotterdamse dansveld niet sterk vertegenwoordigd. Een professionaliseringslag van deze dansvorm door kennis en activiteiten te bundelen zou een goede stap kunnen zijn. Urban Bond zou hier een rol in kunnen spelen.

In het plan wordt geen enkele samenwerking genoemd op het gebied van maatschappelijke of culturele partners. Wel noemt Urban Bond als mogelijke partners: HipHopHuis, Hip Hop In Je Smoel en het festival van Jandino, I love urban, maar een mogelijke samenwerking wordt niet concreet uitgewerkt.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Urban Bond Rotterdam niet te honoreren.