Frontaal Podium

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 40.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 40.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is enthousiast over nieuwkomer Frontaal Podium. Deze organisatie biedt een verfrissend en inhoudelijk sterk programma dat een divers publiek bedient.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad ziet in Frontaal Podium een waardevolle toevoeging aan het literaire landschap van Rotterdam. De begroting oogt realistisch. De Raad adviseert het college de professionaliseringsslag van Frontaal Podium mogelijk te maken door de organisatie een subsidiebedrag van € 40.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Frontaal is hét literair podium van Rotterdam. Frontaal richt zich op de weelde van de woordkunsten in zowel Nederland als België en trekt deze naar Rotterdam toe. Het programma presenteert veelbelovende aanstormende schrijvers (de Literaire Superhelden) en gevestigde auteurs (de Grote Gasten) samen in een programma. Met iedere editie minimaal drie literaire genres, een nadruk op inclusiviteit en een opzwepende aanpak, maakt Frontaal literatuur aantrekkelijk voor een breed publiek, variërend van stadse alleseters tot stedelijke toekomstbouwers en van lezers tot niet-lezers. In Rotterdam organiseert Frontaal per kalenderjaar negen evenementen in WORM en een extra editie op een jaarlijkse wisselende locatie. Frontaal hanteert drie speerpunten tijdens de uitvoering van haar programma’s:

  • Inclusiviteit
  • Actualiteit
  • Verbinding

Frontaal is binnen de gehele Benelux de enige manifestatie van haar soort. Iedere maand keert Frontaal terug en verenigt de diversiteit van de literatuur en woordkunst met een innovatieve aanpak en actuele gasten; een unique selling point voor literatuurstad Rotterdam.

Met de speerpunten garandeert Frontaal dat haar programma’s voldoen aan de gestelde doelen en inhoud. Er wordt nadrukkelijk gelet op diversiteit van geslacht (man/vrouw/hen), culturele achtergrond en literair genre omdat Frontaal hiermee de weelde binnen het aanbod van de literatuur, woordkunsten en de samenleving representeert. Frontaal heeft als podium een voorbeeldfunctie en ziet dit als haar taak.

Boven is Frontaal meer dan alleen een podium.

Frontaal stimuleert talentontwikkeling. Initieert samenwerking. En staat maandelijks aan de frontlinie van de actualiteit binnen de literatuur en woordkunst.

Frontaal is een springplank voor aanstormend talent en programmeert hen samen met bekende schrijvers van nu. Frontaal ontdekt jong talent voordat zij doorbreken en presenteert hen aan Rotterdam. Deze auteurs worden door Frontaal in een vroeg stadium van hun carrière aan Rotterdam gekoppeld. Er is een fundering nodig om Rotterdam ook in de toekomst als literatuurstad te profileren en Frontaal levert daar een stevige bijdrage aan. Gevestigde en vaak mediagenieke schrijvers als Hanna Bervoets, Abdelkader Benali en Marieke Lucas Rijneveld trekken volle zalen en inspireren jonge schrijvers. Zij noemen Frontaal uniek, onmisbaar en zelfs van onschatbare waarde.

Op het podium vinden er verdiepende interviews en groepsgesprekken tussen schrijvers over actuele onderwerpen plaats. Er wordt voorgedragen. Er is publieksparticipatie. En er zijn vooral heel veel boeken die bezoekers gratis mee naar huis mogen nemen ter leesbevordering van Rotterdam.

Frontaal verbindt artiesten, doelgroepen en organisaties binnen het culturele en literaire landschap van Rotterdam, Nederland en België. De organisatie trekt deze betrokkenen letterlijk naar Rotterdam toe, iedere maand opnieuw. Met haar identiteit voegt Frontaal een meerwaarde toe aan het Rotterdamse ecosysteem.

De Frontaalorganisatie kent een gezonde verhouding in geslacht, culturele achtergrond, leeftijd en maatschappelijke expertise. Wat het personeel bindt is een passie voor het woord, zowel op papier als op het podium, zowel literair of woordkunst.

In de periode 2021-2024 organiseert Frontaal per kalenderjaar tien evenementen in Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is enthousiast over nieuwkomer Frontaal Podium. Het literair podium biedt een literair programma dat vrolijk, speels en tegelijkertijd goed doortimmerd is. De combinatie van grote namen en opkomend talent is niet nieuw, maar de bewuste en verrassende mix waarmee Frontaal deze twee samenbrengt, voegt waarde toe voor de stad.

De manier waarop Frontaal zijn programma aan uiteenlopende thema’s koppelt, maakt het podium relevant voor een brede groep bezoekers. De Raad vindt het knap hoe Frontaal een literair programma van hoge kwaliteit organiseert en toch laagdrempelig weet te blijven. De heldere frequentie waarmee de jonge organisatie dit elke derde zondag van de maand in WORM weet klaar te spelen is te prijzen.

Artistieke kwaliteit
De ambitie van Frontaal Podium om viermaal per jaar een Frontaaltour te organiseren is door de organisatie niet opgenomen in het aangevraagde subsidiebedrag. De Raad juicht dit plan toe, waarin vier schrijvers vier grote steden aandoen en per stad één lokale held aan het programma toevoegen. Het kan volgens de Raad bijdragen aan de pluriformiteit van het literaire landschap.

De Raad waardeert dat Frontaal de rol van ‘scout’ vervult. De organisatie heeft een neus voor talent en wist meerdere schrijvers te programmeren, die pas later landelijk doorbraken.

Frontaal kan zijn positie verder versterken door krachten te bundelen met andere partijen. De Woordalliantie, een jong Rotterdams literair collectief waartoe ook Frontaal behoort, is hier bij uitstek het middel voor. De Raad kijkt dan ook uit naar de effecten van de alliantie. Ook gelooft de Raad, zich bewust van de beperkte capaciteit van Frontaal, dat de organisatie inhoudelijk gezien goed in staat is om literatuur aantrekkelijker te maken voor jongeren via cultuureducatieve activiteiten.

De Raad heeft er vertrouwen in dat literair podium Frontaal zijn plannen kan realiseren. Tegelijkertijd heeft de RRKC oog voor de kwetsbaarheid door de mate waarin de driekoppige organisatie afhankelijk is van de directeur. Daarom is het van belang dat de organisatie zich stabiliseert, wat ook de wens is van de bemensing.

Het valt op dat de organisatie vrijwel geheel leunt op subsidie; er bestaan kansen de eigen inkomsten te vergroten. De Raad gelooft dat een bredere bezetting van de organisatie hieraan kan bijdragen.

Fair Pay
De organisatie onderschrijft het belang van fair pay en is ook van plan die in praktijk te brengen. De kleine organisatie heeft dat vrij concreet gemaakt voor de gastsprekers, maar minder duidelijk blijkt uit de aanvraag hoe Frontaal fair pay voor de medewerkers mogelijk wil maken.

De opvatting van Frontaal Podium over diversiteit en inclusiviteit zijn in de aanvraag verweven. De thema’s zijn voor de organisatie meer een gegeven dan een vraagstuk. Dit ziet de Raad als positief. Tegelijkertijd daagt de Raad de organisatie graag uit een visie op het thema te formuleren om expliciet te maken wat de organisatie van nature doet. Het valt de Raad op dat Frontaal onder diversifiëren ook het programmeren van verschillende literaire genres verstaat. De Raad maant Frontaal aan – wellicht ten overvloede – diversiteit van het programma op te vatten als een weerspiegeling van Rotterdam in het totaal van geprogrammeerde auteurs. Dat Frontaal dit zonder forceren al bewerkstelligt, verheugt de Raad.

Publiek
De Raad had op basis van de aanvraag moeite een helder onderscheid te maken tussen directe en indirecte (online) bezoekers en roept de organisatie op deze in eigen en openbare cijfers te ontknopen. Frontaal bereikt bescheiden bezoekersaantallen – de capaciteit van WORM is beperkt – maar weet een diverse groep aan zich te binden, onder andere dankzij de diversiteit aan thema’s die Frontaal aan het programma koppelt. Het podium verwoordt in de aanvraag ambities over publieksvernieuwing en strategieën om die waar te maken, onder andere via live online streaming. Die plannen wekken vertrouwen.

Personeel
Frontaal bestaat uit een klein maar divers team op zowel uitvoerend als toezichthoudend niveau.

De vorm waarin Frontaal literatuur een podium biedt, is op zichzelf innovatief: namelijk laagdrempelig en van hoge kwaliteit. De Raad heeft dan ook begrip voor het feit dat de organisatie aangeeft de huidige formule te willen handhaven.

Frontaal werkt samen met een groot aantal partners, van lokale organisaties tot landelijke stakeholders. De meerwaarde van samenwerkingen werd de Raad uit de aanvraag niet altijd duidelijk. Frontaal maakt actief deel uit van de Woordalliantie. De Raad juicht dit toe.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Frontaal Podium € 40.000 toe te kennen.