Dankwoord

Veel personen en partijen hebben eraan bijgedragen dat dit Cultuurplanadvies tot stand kwam. De RRKC dankt allereerst de wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme, voor de adviesaanvraag en het vertrouwen in de RRKC. De medewerkers van de directie Sport en Cultuur van de gemeente dankt de Raad voor de prettige sfeer waarin de samenwerking verliep. Verschillende partijen voorzagen de RRKC van informatie die de Raad nodig had om te kunnen adviseren. De directie Sport en Cultuur heeft geholpen met bedrijfsmatige analyses en overzichten.

Diverse gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben enthousiast input geleverd over instellingen die hun kernactiviteit richten op deze wijken of gebieden. Dank gaat uit naar de Wijkraden Afrikaanderwijk, Katendrecht-Wilhelminapier en Liskwartier, de Gebiedscommissies Charlois, Delfshaven en Overschie en Wijkcomité Tarwewijk.

Rotterdam Festivals gaf de RRKC onmisbare input voor de beoordeling van een aantal festivalaanvragen. De RRKC dankt al deze partijen voor hun bijdrage aan dit advies. Mede dankzij hun input kon de RRKC tot scherpe keuzes en afwegingen komen.

De 71 commissieleden, verdeeld over tien disciplinecommissies, beoordeelden de plannen van de individuele instellingen; dit deden zij samen met negen RRKC-raadsleden. Op basis van hun vakkennis en ervaring hebben zij de RRKC gevoed met de informatie en argumentatie om tot een goede afweging te kunnen komen. De commissies werden geleid door commissievoorzitters en ondersteund door secretarissen. Met tomeloze inzet en enthousiasme hebben commissies dagenlang vergaderd, in een aantal gevallen noodgedwongen via onlineverbindingen, om alle aanvragen de aandacht te geven die nodig was. De RRKC is hen daar dankbaar voor. Die dank geldt ook de commissie integraal, die de RRKC adviseerde over de mogelijke scenario’s voor de totaalverdeling.

Het schrijfwerk was in handen van de secretarissen die ondersteund werden door Klazien de Vries die ook de eindredactie verzorgde. Jaap van Hoek heeft de commissieleden bijgestaan met advies over de beoordeling van de bedrijfsmatige en financiële gegevens. De RRKC dankt hen voor hun bijdrage.

De commissievergaderingen van de RRKC die vóór half maart gepland waren (in totaal waren er meer dan zestig vergaderingen) hebben plaatsgevonden in de Pauluskerk. De RRKC heeft de service van de vriendelijke medewerkers van de Pauluskerk zeer gewaardeerd.