Bijlagen

G. Aanvullende adviesaanvraag Cultuurplan

Vrijdag 29 mei hebben de burgemeester en wethouders de RRKC gevraagd een aanvullend advies uit te brengen over de besteding van additionele middelen die het Cultuurplanbudget 2021-2024 verruimen.

Hierbij is de RRKC gevraagd enkele richtingen uit te werken voor de besteding en deze als bijlage bij het reguliere Cultuurplanadvies 2021-2024 te voegen.

U kunt hier de adviesaanvraag van de gemeente vinden.
Het advies hierop van de RRKC leest u hier.