De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Sectoranalyse

Gevraagd advies, publicatie, eenmaal per vier jaar; in de cyclus van het Cultuurplan.

Eens in de vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse: een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector op dat moment. De sectoranalyse is onderdeel van de Cultuurplanprocedure en verscheen eerder in 2007 en 2011 onder de titel Culturele Staalkaart Rotterdam.

Wat is de sectoranalyse?
De sectoranalyse is een peilmoment in de ontwikkeling van de Rotterdamse culturele sector. De Raad beschrijft ontwikkelingen en trends bij instellingen, signaleert leemtes in het culturele aanbod en analyseert kansen, sterktes en zwaktes van de sector. De Raad kan bovendien besluiten extra aandacht te besteden aan thema’s die hij belangrijk acht voor de verdere ontwikkeling van de sector. De sectoranalyse is niet alleen beschrijvend, de Raad doet ook nadrukkelijk aanbevelingen om de sector sterker te maken.

Sectoranalyse 2007: Culturele Staalkaart Rotterdam
Sectoranalyse 2011: Culturele Staalkaart Rotterdam
Sectoranalyse 2015: De kracht van Rotterdam: Kunst en Cultuur

Werkwijze
De Raad voert voor de sectoranalyse gesprekken met Rotterdamse culturele instellingen die wel en niet subsidie ontvangen uit het lopende Cultuurplan. In rondetafelbijeenkomsten raadpleegt de Raad bovendien vertegenwoordigers uit verschillende kunstdisciplines. Verder inventariseert de Raad initiatieven en ontwikkelingen in andere steden en het cultuurbeleid van de fondsen, het Rijk, de provincies en andere steden.

Peilmoment en handreiking voor cultuurbeleid
Voorafgaand aan elke Cultuurplanprocedure stelt het college van burgemeester en wethouders een Uitgangspuntenbrief op met daarin de beleidsprioriteiten voor het nieuwe Cultuurplan. De Raad publiceert zijn sectoranalyse nog vóór deze Uitgangspuntenbrief en hoopt zo niet alleen correcte, actuele en volledige kennis over de sector aan te leveren, maar het college ook handreikingen voor beleidsprioriteiten te doen. De sectoranalyse geeft culturele instellingen bovendien vast een eerste indruk van het beoordelingskader dat de Raad waarschijnlijk zal toepassen in zijn eerstvolgende Cultuurplanadvies.