De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Jaarverslagen

Hieronder treft u de jaarverslagen vanaf 2005.

Jaarverslag 2016

2016 stond grotendeels in het teken van het Cultuurplanadvies 2017-2020, welke op 1 juni 2016 is gepresenteerd. Daarnaast werd gestart met de voorbereidingen voor het Werkprogramma 2017-2020. download

Jaarverslag 2015

De adviesfunctie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) stond gedurende het hele jaar in het teken van de voorbereiding van het Cultuurplanadvies (2017-2020). download

Jaarverslag 2014

Waar 2013 sterk gekleurd werd door de grote reorganisatie en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, stond 2014 voor de Raad en het bureau in het teken van adviesvoorbereiding en het concreet uitwerken van het Werkprogramma '13-'16. download

Jaarverslag 2013

In 2013 brak voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een nieuwe
fase in haar 9-jarige bestaan aan. De deuren en ramen gingen letterlijk wijd
open. De Raad en het bureau waren zeer in beweging. download

Jaarverslag 2012

Het verslagjaar stond grotendeels in het teken van het cultuurplanadvies 2013-2016. Tevens werden in het kader van kwaliteitszorg twee culturele organisaties, Concert- en Congresgebouw de Doelen en Stichting Rotterdam Festivals, begeleid bij zelfevaluatie en visitatie. Nieuw was dat de RRKC een begin maakte met het organiseren van (informatie)bijeenkomsten. download

Jaarverslag 2011

De adviesfunctie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) stond gedurende het hele jaar in het teken van de voorbereiding van het Cultuurplanadvies (2013-2016). download

Jaarverslag 2010

Het jaar 2010 was het tweede jaar van het lopend cultuurplan, vastgesteld voor de periode 2009 tot en met 2012. Overeenkomstig de afspraak met het gemeentebestuur adviseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan het eind van het planjaar tussentijds over een aantal culturele instellingen. download

Jaarverslag 2009

Op 31 december 2008 liep de zittingstermijn van de vijftien leden van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur af. In de vergadering van 24 maart 2009 benoemde het College de voorzitter en negen nieuwe leden voor een periode van maximaal vier jaar. De zittingstermijn van de overige vijf leden werd verlengd tot 1 januari 2011. download

Jaarverslag 2008

Er vonden in het jaar 2008 enkele belangrijke gebeurtenissen plaats die waarschijnlijk van groot belang zijn voor het functioneren van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en van de Rotterdamse Kunststichting in de komende jaren. Deze gebeurtenissen worden in dit jaarverslag meer in detail toegelicht. download

Jaarverslag 2007

Advies, debat en kwaliteitszorg, dit zijn drie taken waarmee de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur bij zijn oprichting medio 2005 werd belast. Dit jaarverslag biedt inzicht in de wijze waarop de Raad deze drie kerntaken heeft uitgevoerd. Daarnaast geeft dit jaarverslag informatie over de zakelijke kanten van de organisatie. download

Jaarverslag 2006

Bij de oprichting van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in juni 2005 werd deze belast met drie taken: advies, debat en kwaliteitszorg. Het jaarverslag 2006, over het eerste volledige jaar van de Raad, besteedt aandacht aan deze drie taken. download

Jaarverslag 2005

In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 7 juni 2005 werd de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur als adviescollege van de gemeente Rotterdam ingesteld. download