De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

ANBI

Rotterdamse Kunststichting

De RKS bevordert de positie van kunst en cultuur in de Rotterdamse samenleving. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is onderdeel van de stichting en het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen.

Het college van B en W vraagt de Raad één keer per vier jaar advies over het Cultuurplan: de toekenning van vierjarige cultuursubsidies in Rotterdam. De Raad adviseert daarmee over de essentie van het Rotterdamse cultuurbeleid.

De Rotterdamse Kunststichting is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI-instelling.

Bestuur

  • J. van der Goot (voorzitter): voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

Het bestuur van de RKS is onbezoldigd.

 

Doelstelling

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is het onafhankelijke adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam.

Missie

De Raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over structurele subsidies. De Raad adviseert daarnaast, gevraagd en ongevraagd, over het cultuurbeleid met het oog op een hoogwaardig, ondernemend en divers kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam. De Raad verbindt en versterkt de culturele sector in en met de stad. De Raad draagt bij aan het draagvlak voor de culturele en creatieve sector bij publiek, private sector, politiek en bestuur.
De Raad brengt deze missie in de praktijk door te adviseren, te agenderen en de relaties tussen de culturele sector en de stad te stroomlijnen. De Raad bevordert samenwerking en verbinding binnen de cultuursector en met partners daarbuiten. De Raad signaleert vraagstukken, analyseert deze in een bredere context en reikt nieuwe oplossingsrichtingen aan door middel van debat, expertmeetings en informatie-uitwisseling.

De Raad adviseert onafhankelijk en opereert zelfstandig, zowel in relatie tot het gemeentebestuur als het culturele veld, en streeft naar adviezen met visie en durf.

Het jaarverslag, jaarrekening en jaarplan zijn via deze link te downloaden.
Klik voor het actuele beleidsplan hier.

Rotterdamse Kunststichting
RSIN: 002769244

Postbus 2800
3000 CV Rotterdam

Mauritsweg 35
3012 JT Rotterdam

www.rrkc.nl

email: rrkc@rrkc.nl
tel.: 010-4335833
fax.: 010-4135195