De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam over kunst- en cultuur en verbindt cultuur, stad en samenleving.

Pex langenberg ontvangt Cultuurplan

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert eens per vier jaar over het Rotterdamse Cultuurplan aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft de RRKC gevraagd om de aanvragen te beoordelen op een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn publieksbereik, vernieuwing en kwaliteit. De RRKC adviseert alle aanvragen met een positief oordeel op te nemen in het Cultuurplan 2017-2020.  meer

zzzz

Wethouder Langenberg presenteerde op 7 september het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2017-2020. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor het Cultuurplanadvies van de RRKC.  meer

ace career days

ACE Career Days

Namens de RRKC neemt radslid Ricardo Burgzorg deel aan het afsluitende debat van de ACE carer Days op... meer